Idag kommer mycket av vår elenergi från fossila bränslen som påverkar naturen på ett negativt sätt. Genom att använda sig av till solenergi som är en förnybar energikälla så går det att utvinna energi på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Solen är vår absolut största fossilfria energikälla, den strålningen som kommer från solen under en timme skulle kunna räcka till så mycket energi som hela jorden förbrukar under ett år. Tidigare har det varit svårt och dyrt att använda sig av solenergi. Men tekniska framsteg och politiska krav har gjort att alltfler använder solenergi.

Spara pengar på solenergi

I Sverige så vill regeringen att all fler offentliga byggnader ska drivas med hjälp av solcellsanläggningar. Dessutom har antalet privatpersoner som installerar solceller på fastigheterna ökat de senaste åren.

Många som driver lantbruk eller har fastigheter med stora takytor ser fördelarna med att installera solceller. Stora byggnader har ofta en hög energiförbrukning som kostar mycket pengar. Om du installerar en solcellsanläggning så slipper du betala för den el du använder och för de flesta har investeringen i solceller betalat sig redan efter två till tre år.